DEEPAVALI SPECIAL (AVAILABLE IN MONTH OF NOVEMBER)


CHRISTMAS MINI PARTY SET


CHRISTMAS BENTO SET


GRAIN / SALAD BOWL (1 day advance)


MINI PARTY SETS


MINI FAMILY SET


EXECUTIVE BENTO


PREMIUM BENTO


BENTO BOX


EXECUTIVE TEA BENTO


MINI TEA RECEPTION